ActivEnergy, s.r.o. - Vážného 102/16, Brno, 621 00, ČR   I   tel +420 737 783 770   I   info@activenergy.cz   I   www.activenergy.cz
ActivEnergy s.r.o. - Služby

Služby

ActivEnergy s.r.o. poskytuje širokou škálu realizačních a servisních služeb s cílem poznat a pomoci uspokojit veškeré požadavky našich klientů.

Předprodejní a prodejní podpora zahrnuje především zhodnocení požadavků klienta a následný návrh technicky nejvhodnějšího řešení. Nedílnou součástí dodávky jsou taktéž služby realizační zahrnující veškeré činnosti související s úspěšnou aplikací dodávané technologie do provozu.

Servisní činnost firmy je zaměřena na poskytování uceleného souboru služeb od jednorázového provádění servisních zásahů až po komplexní servisní programy zahrnující mimo vlastní pravidelné revize zařízení taktéž nástupní a jiné garance a to buď výběrem z námi připravených programů nebo zcela dle individuálních potřeb klienta. Nemalou výhodou při uzavření servisních programů je taktéž možnost prodloužení záruky na dodané zařízení.

Vysoká technická odbornost a dlouholetá praxe našich pracovníků vytváří předpoklad pro spolehlivý a ekonomický provoz námi dodávaných záložních systémů a energocenter.

Všeobecné obchodní podmínky - servis

Přehled poskytovaných služeb:


 • Předprodejní
  • Projektová činnost
  • Studie a návrhy energocenter
  • Audity

 • Realizační
  • Komplexní dodávky a instalace záložních systémů

 • Servis a údržba
  • Servisní programy
  • Jednorázový servis
  • Ekologická likvidace

 • Zápůjčky
  • DA
  • UPS